WasteLab, Vestforbrænding, 2011

Udstillinger

poco piu var med til at udvikle og producere skoletjenesten, WasteLab, for Vestforbrænding i 2010-2011.

I WasteLab kan man både arbejde med et naturfagligt og et samfundsfagligt kursus.

I det naturfaglige forløb arbejder eleverne med laboratorieforsøg, som giver indblik i processerne på det ægte anlæg.

I det samfundsfaglige forløb arbejder eleverne bl.a. med rollespil, hvor de træner deres argumentationsevner og får indblik i demokratiske processer inden for affaldshåndtering.

Opgaven er løst i samarbejde med poco piu design, Cordura, Frk. Madsen, Lise Rasted og Nis Bangsbo.

http://www.wastelab.dk