Maskinen i Brede Værk, Nationalmuseet, 2009.

Udstillinger

Poco Piu var involveret i udvikling af koncept og indhold samt ekstern projektledelse. Desuden var Poco Piu udvikler på skolespillet “Hænderne i Maskinen”.

Opgaven er løst i samarbejde med poco piu design og Fenris Film & Multimedia ApS.

Foto: Lars K. Christensen, Nationalmuseet.