Garderhøjfortet, Experimentarium 2013

Udstillinger

poco piu har udformet tekster til Garderhøjfortets udstilling (udviklet og produceret af Experimentarium). Garderhøjfortet formidler historien om tilblivelsen af Københavns Befæstning og selve Garderhøjfortet. Teksterne rummer beskrivelser af fortets skyts og militære teknologier samt historier fra dagligdagen på fortet i 1914. Teksterne belyser også samtidens teknologi og forsvarspolitiske miljø omkring tilblivelsen af befæstningen. Endelig er der udformet fiktionstekster, som ser historien ud fra en enkelt soldats synsvinkel.