Forskningsrådet for Teknologi og Produktion, 2008-2010

Udgivelser

poco piu har leveret bidrag til årsberetninger for FTP – Forskningsrådet for Teknologi og Produktion i 2008, 2009 og 2010.