Manhattan Projektet, SDU og DR, 2007

Spil og web

Manhattan Projektet -eller ”Dramatic Science Play 1” – er et rollespilsbaseret tværfagligt undervisningsformat, som kombinerer fysik med samfundsfag og historie. Rollespillet er udviklet i samarbejde med Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens

Didaktik og Center for Kunst og Videnskab.

Formålet er at give eleverne indblik i, hvordan fysik indgår i samspil med teknologi og samfund. I forløbet får eleverne også indblik i videnskaben bag atombomberne, beslutningerne bag anvendelsen af atombomberne over Hiroshima og Nagasaki samt samfundet under 2. verdenskrig.

 

Formatet blev udviklet i et samarbejde mellem Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, DREAM (Danish Research Center on Education and Advanced Media Materials) og Center for Kunst og Videnskab (alle tre SDU). Ida Toldbod, poco piu, havde sammen med ph.d.-studerende Mikkel Heise Kofoed (SDU) hovedansvaret for det faglige indhold. For den færdige formatering og distribution står DR Undervisning (dr/skole og dr/gymnasium).