Sig’natur, Alinea 2010-2015

Udgivelser

Medforfatter til Alineas nye system – Sig’natur – for 3.-6. klasse (2010 –2015). Herunder bidrag til elevbøger, lærervejledninger og opgaver på nettet.

Folkeskolen skrev d. 13. december 2012 under overskriften “De har tænkt på alt”:

“Det faglige indhold i materialet og måden, det er formidlet på, er uovertruffen. Der spilles på alle strenge, og hvis underviseren først har sat sig ind i materialet, behøver man ikke at skulle lede efter supplerende materialer. Materialet lægger op til refleksion i form af både åbne og lukkede opgaver, der gør, at alle elever kan være med, og mange af aktiviteterne er kreative og uden et stort ressourceforbrug.”